Ingefluisterd - Geboorteverwerking informatie pagina

Dankjewel voor je aanvraag voor een Luisterkind Geboorteverwerking-afstemming.

Geboorte, een bijzonder moment voor ouder en kind. Het is niet vanzelfsprekend dat de start van het nieuwe leven zonder moeite verloopt. Er kunnen complicaties bij zowel ouder als kind optreden, het kind kan zijn eerste dagen in de couveuse doorbrengen, thuis- of privé situaties kunnen minder rooskleurig zijn, de ouder kan onzekerheid ervaren in het ouderschap en zo kunnen er nog meer aandachtspunten zijn, waarbij je de vraag kan stellen of jij of het kind daar last van heeft of heeft gehad.

Wanneer een Geboorteverwerking-afstemming aanvragen?
Klachten in het heden, kunnen allerlei oorzaken hebben, maar kunnen ook te herleiden zijn naar de geboorte.
Om je een aantal herkenningspunten te geven, vaak zien we aanvragen wanneer:
- er sprake is van een huilbaby
- oudere kinderen uiteenlopende problemen hebben, en er gedacht wordt aan de relatie met een moeilijke start in het leven
- de moeder zelf een trauma heeft overgehouden van de bevalling
- de moeder naar het kind een schuldgevoel heeft over zijn of haar geboorte
- de volwassene (man of vrouw) zelf terug wil naar het eigen geboortemoment

Je kan de afstemming aanvragen voor jezelf of voor je kind. Dit laatste hoeft niet kort na de geboorte te zijn, maar kan zeker ook op latere leeftijd.


Wie vraagt aan?
De Luisterkind Geboorteverwerking-afstemming wordt aangevraagd door:
- één van de ouders of beide ouders als het om een kind tot tien jaar gaat
- één van de ouders of beide ouders met toestemming van het kind als het kind tien jaar of ouder is
- het kind zelf, als het oud genoeg is om zelf aan te vragen
- een volwassene voor zichzelf, om terug te kijken naar haar/zijn geboorte


Vanaf 8 weken oud
De aanvraag voor een Geboorteverwerking-afstemming kan worden aangevraagd vanaf het moment dat het kind 8 weken oud is (bij vroeggeboorte neem je de uitgerekende datum +8 weken). Het kind heeft eerst de overgang van de baarmoeder naar de ‘buitenwereld’ nog te verwerken, mag eerst nog rustig landen, de emoties van jullie als ouders kunnen nog hoog zitten en jullie mogen eerst wennen aan elkaar.

Informatie van belang
We vernemen graag zoveel mogelijk informatie over de tijd rondom de zwangerschap en de bevalling, omdat een geboorteverwerking niet alleen gaat over het moment van de geboorte, maar ook over de conceptie, de hele zwangerschap en de eerste periode hierna .Op die manier kunnen we de Geboorteverwerking-afstemming zo concreet mogelijk inzetten.
Denk aan punten als:
- hoe is de thuissituatie geweest rondom zwangerschap en bevalling
- hoe heeft de moeder de zwangerschap ervaren
- hoe heeft de moeder de bevalling ervaren
- was de bevalling thuis of in het ziekenhuis
- op welke wijze heeft de aanstaande papa zich in de aanstaande gezinsuitbreiding verdiept
- waren er al andere kinderen en hoe zijn die bevallingen verlopen
- zijn de kinderen ook van beide ouders of uit eerdere relaties
- zijn er tijdens de zwangerschap medicijnen gebruikt
- is de moeder op een natuurlijke wijze zwanger geworden of is het door medische begeleiding gelukt. En als dat laatste het geval is, op welke wijze is ze zwanger geraakt

We kijken op een diepere laag naar de trauma’s, en ook al zijn er voor jou echt concrete trauma’s opgelopen, dan is de kans nog aanwezig dat in de afstemming het verhaal van je geboorte misschien minder letterlijk is dan je verwachtte.


Afstemmen op je eigen geboorte
Wanneer je als volwassene een aanvraagt doet voor een Geboorteverwerking-afstemming voor je eigen geboorte, is het van belang dat je gaat horen bij je eigen ouders hoe dat plaatje er toen uitzag. Wellicht weet je het zelf ook uit de verhalen van je ouders.
Wanneer je ouders niet meer leven, dan kan de afstemming ook gewoon plaatsvinden. We horen dan graag welk gevoel je zelf over je geboorte hebt en welke lastige patronen er steeds optreden in het leven tot nu toe. Dat geeft mij alvast een goed startpunt, maar laat het uiteraard aan jou tijdens de afstemming, welke kant we op gaan.

Emoties
Ik luister in de afstemming naar het kind en naar de ouder/volwassene en ik houd er rekening mee dat er emoties naar boven kunnen komen. Houd er rekening mee dat de afstemming emotioneel en fysiek voelbaar kan doorwerken. Er worden op een heel basale laag namelijk dingen losgelaten.
Het kan voorkomen dat de afstemming al start voor de conceptie of dat de omstandigheden tijdens de zwangerschap aan bod komen of de fysieke ervaring tijdens de geboorte/bevalling en zo sta ik iedere afstemming open om te vernemen waar de aandacht naartoe mag.
Ik kijk, net als in de gewone Luisterkindafstemming naar wat er nodig is, voor zowel ouder als kind.


Geen arts
Ik ben Luisterkindwerker en geen arts of verloskundige. Ik kijk dan ook niet naar de oorsprong van eventuele complicaties die bij ouder of kind zijn opgetreden.

Geboorteverwerking-afstemming versus gewone Luisterkindafstemming
Het kan zijn dat je een Geboorteverwerking-afstemming hebt aangevraagd en dat deze keert naar een gewone Luisterkindafstemming of dat je de afstemming aanvraagt voor het kind en dat het voor de ouder zelf blijkt te zijn. Uiteraard zullen we tijdens de afstemming doorvragen, waarom die stap gemaakt wordt.


Wat heb ik nodig?
Voor de aanvraag van de Luisterkind Geboorteverwerking-afstemming ontvang ik graag:

  • De naam van het kind(eren) en/of jouw naam, je gezinssamenstelling en jullie leeftijden

  • Een foto van jou en/of je kind waar ieder alleen opstaat (er mag ook geen ander 'afgeknipt' zijn van de foto).

  • De eerdergenoemde informatie die al in deze bijlage is genoemd. Hoe meer informatie hoe fijner het werkt voor mij.

  • Alle vragen die je hebt.

 

Vervolg

Na betaling van onderstaand bedrag en binnenkomst van de foto, de gegevens en de vragen, ontvang je binnen drie weken de Geboorteverwerking-afstemming in je e-mailbox. Hiervoor hoef je niet thuis te zijn, niet stil te zitten of wat dan ook.

 

Je mag het bedrag van € 50 Overmaken op reknr NL46ABNA0513734333  tnv Inge Katuin en in de beschrijving mag je zetten: Geboorteverwerking-afstemming voor- én achternaam.

 

Extra

  1. Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren.

  2. Ik ben in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven wanneer mijn persoonlijke situatie hierom vraagt. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen drie weken te realiseren en ik zal dit altijd duidelijk met je communiceren.

 

Hartelijk dank voor je vertrouwen, ik zie je aanvraag graag tegemoet!

 

Hartegroet,  Inge Katuin

De kleine lettertjes

Ik ben geen therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog.
Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard dan ook.
Tijdens de afstemming wordt nooit het Zielendoel van het kind duidelijk.
Ik voorspel nooit echtscheidingen, huwelijken, zwangerschappen of ziektebeelden/ overlijden.

Vermeld zoveel mogelijk informatie op voorhand, zodat ik zo gericht mogelijk de afstemming in kan gaan. Ik maak er geen raadspelletje van, maar wil bovenhalen wat de problemen zijn en kijken naar oplossingen. Met genoeg informatie kan ik meer gerichte stappen zetten.

Ik heb de opleiding voor Luisterkindwerker gevolgd bij Diana van Beaumont en mijn diploma gehaald.

 

Verder:

Ik ben te allen tijde in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden.

Kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar moeten op de hoogte zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd. Ik ga er vanuit dat de ouders dit met hun kind hebben overlegd en dat het kind akkoord is.

Ik ben in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, wanneer mijn privé-omstandigheden hierom vragen. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren.

 

Ik ben de eerste opstap naar verbetering van het welzijn van je zoon/dochter. De vervolgstappen zijn aan jou/jullie. Soms kan hier professionele hulp bij nodig zijn. Als Luisterkindwerker handel ik niet als hulpverlener. Ik leg de verantwoording voor eventuele vervolgstappen dan ook bij de ouders/verzorgers.

Het kan zijn dat je na een afstemming op je kind verdere afspraken kunt of wilt maken met een andere praktijk voor verdere ondersteuning, gericht op de punten die je kind in de Luisterkindafstemming heeft aangegeven.
Zo kan de afstemming een gerichte opstap  zijn naar verdere behandelingen. Hierin kan gekozen worden voor de reguliere of de alternatieve zorg.
Het kan ook zijn dat de problemen na deze afstemming opgelost zijn, verhelderend hebben gewerkt, je genoeg handvatten hebt om aan de slag te gaan en verdere stappen niet aan de orde zijn. Dit is per kind en per afstemming verschillend.