Eigenschappen van hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid

 • Een gedetailleerdere, subtielere en intensere waarneming

 • Gevoeligheid voor prikkels van buitenaf

 • Moeite hebben met het verwerken van indrukken

 • Een rijke innerlijke belevingswereld (veel dagdromen, fantaseren en overwegen)

 • Een brede belangstelling en mogelijkheid zaken zeer snel te leren

 • Een voorliefde voor echte gesprekken met diepgang

 • Het aanvoelen van stemmingen en sferen, het gevoel wordt vaak bepaald door hoe anderen zich voelen

 • Een sterke intuïtie

 • Geroerd worden door natuur, kunst en muziek

 • Vermijding van harde prikkels, zoals gewelddadige films

 • Intensere ervaring van de eigen emoties en die van anderen

 • Moeite met planning en het verkrijgen van structuur

 • Verlegenheid (al is dit lang niet voor iedere HSP het geval)

 • Vaak plichtsgetrouwheid en perfectionistisme

 • Opmerkzaamheid van kleine nuanceverschillen in kleuren, kleding of sfeer

 • Minder goed functioneren als ze geobserveerd worden

 • Zorgzaam zijn en moeite hebben om grenzen aan te geven

 • Gevoeliger voor stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid enz.

 • Groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen

 • Moeite gevoelens van zichzelf en anderen van elkaar te kunnen onderscheiden.

 • Omdat HSP-ers een sterk ontwikkelde intuïtie hebben, kunnen ze zich goed inleven in een ander. Ook hebben ze vaak een goed beeld van oorzaak en gevolg. Dit houdt in dat ze een gebeurtenis vaak al kunnen voorzien (ze weten vaak precies wat er gaat gebeuren)

  ©nieuwetijdskind.com